Her kan du finne ut når og hvor du skal bidra under årets Leik Cup

 

Leik Cup 13. og 14. juni 2015

Da er fotballavdelinga i IL Leik igjen klar for å arrangere cup på Korsvegen stadion. Kioskarbeidet består også i år av kaffekoking, vaffelsteking, salg av ordinære kioskvarer, frukt og baguetter, samt grilling av hamburgere og pølser.Følgende komite er satt opp, med følgende oppmøtetider:

Lørdag 13.06.15

Oppmøte kiosk og frukt kl. 08.30-13.30

Frukt: Janne Lise Hansen,  Kristin Lomheim

Kiosk: Kristin Krogstad, Guri Restad, Karen Eide, Camilla Røe, Grethe Kvamsø, Tove Eid, Kristin Lufall, Janne Kjøsen, Laila Grandetrø, Barbro Næve, Hanne Lillebudal, Marianne Næve, Yvonne Bjerkenås

 

Oppmøte grill  kl.10.00-13.30

Grill: John Even Gåsbakk, Terje Sunnset, Roger Rimol, Johnny Krangsås

Oppmøte frukt, kiosk og grill kl 13.00- til alle kamper er avsluttet og alt ryddet.

Frukt: Bente Estenstad, Marita S. Ravn

Kiosk: Rita Blokkum, Gunn Mari H. Eid, Margareth Lomheim, Anita Randen, Janniche Stenset, Ingunn Wehn, Guri Brattli, Ingeborg Pettersen, Unn Anita Almås, Ellen Bakken, Anton Gimse, Beate Skjervø, Anita Hammerås

Grill:  Viggo Hansen, Bård lilleberg, Even Blokkum, Kent Ivan Kjøsen

 

Søndag 14.06.1

Oppmøte frukt og kiosk kl. 08.30 - 13.30

Frukt: Mette Kristin Sunnset, Wenche Lilleberg

Kiosk: Tove Kristin Øien, Tove Fuglås, Solvor Finnanger, Cathrine Skogstad, Kristin Sølberg Sundet, Kristin Torstensen, Tove Lillebudal, Sissel Øie Eid, Katrine Lervik,  Namaz Abadi, Hilde Sølberg Flisen, Berit Gåsbakk, Lillian Fagerdal

Grill: 10.00-13.30

Robert Ingebrigsen, Lars Erik Eid, Odd Erik Gåsbakk, Gjermund Eid

 

Oppmøte koisk, frukt og grill kl. 13.00 – til alle kamper er avsluttet og alt ryddet

Frukt: Marita Unsgård, Line Onsøien

Kiosk: Randi Torstensen, Hanne Langås, Kurt Lillebudal, Wenche Eid, Anita Krogstad, Renete Eid, Karianne Ofstad, Merete Moum, Beate Bjerkenås Johansen, Hanne Eid, Ester Johanne Lillebudal, Trine Onsøien

Grill:  Ståle Johansen, Stig Rønstad, Bjørnar Walhvåg, Håvard Myhren, Nils Ivar Moum

 

Matvarer

I forbindelse med Leik-cup trenger vi litt hjelp til levering av matvarer som årene før. Vi trenger vaffelrøre, kake og salat i år også. Se vedlagte oppskrifter.

Leveres i forbindelse med vakta eller før kl 09.30 på Klubbhuset/fotballstadion på Korsvegen.

På forhånd TUSEN TAKK !

 

Lørdag 13. 06

Vaffelrøre:  Heidi Leraand, Julie Stenset, Beate Finnanger, Bård Alstad, Thea Estenstad, Erik Brattli, Ester Johanne Lillebudal, Karen Eide, Linda Fagerbekk, Laila Fuglås Mo

Kake: Tone Amanda Gundersen, Torun Stenset, Janne Norli, Ingvild Estenstad, Isabel Buljo, Dag Rune Bjerkenås

Salat: Tor Agnar Eid, Odd Ivar Gagnås, Arstein Skogstad, Per Kristian Berg, Øystein Hegge, Tonje Rønstad, Steinar Buklev, Arnt Idar Eid, Kjetil Eid, Jorid Sunnset, Sølvi Sjøbakk, Elin Iren Lufall

 

Søndag 14.06

Vaffelrøre:  Rune Langås, Line Onsøien, Ole Ingebrigt Eid, Marit Konstad, Marit Lufall

Kake: Lilnda Lilletiset, Gudny Rekstad, Marilena Okstad,

Salat: Dag Estenstad, Trine Onsøien, Rune Gaustad, Frode Haugen, Maria Ingebrigsten, Jon Finnanger, Maylene Rognskog, Vegard Sunnset, Svein Unsgård

 

Om du ikke har anledning eller vakten ikke passer så bytt internt eller skaff en stedfortreder for deg.

For eventuelle spørsmål  kontakt:

Irene Johnsen                    tlf 906 04 936

Mona Kristin Pedersen       tlf  951 95 066

Sissel Stubsjøen                 tlf  480 07 154