Klubbdommerkurset flyttes til torsdag 24 april kl 1800 på stadion.
Gjelder alle som har lyst til å dømme fra 2002 og eldre.
Send ut og informere spillerne. Foreldre og trenere er også velkommen!!
De som har gått tidligere må også møte for "påfyll".