Årsmøte 2015

 

 

 

Årsmøte i IL Leik 2015

 

Torsdag 5. mars, kl. 19.00

 

Møterommet, Eid samfunnshus

 

 

 

SAKSLISTE:

 

 1. Åpning

  Godkjenning av innkalling og saksliste.

 2. Konstituering

  Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å skrive under protokollen.

 3. Årsmelding 2014

 4. Regnskap 2014: Resultatregnskap 2014 og Balanserapport 2014

 5. Innkomne saker

 6. Fastsetting av medlemskontingent for 2015

 7. Budsjett 2015

 8. Valg 2015

 9. Utdeling fra IL Leiks fond

 10. Avslutning