Hovedstyret i Leik har i dag vedtatt å utsette årsmøte inntil videre. Ny innkalling kommer