Utskrift
For valg av ny nestleder for idrettslaget gjennomfører vi ekstraordinært årsmøte.
Tid: tirsdag 18.08. kl. 18:30
Sted: møterom Eid Skole.
Vi deler samtidig ut midler fra Leiks fond.
 
Saksliste:
1. Åpning
    Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Konstituering
    Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å skrive under protokollen
3. Valg av nestleder
4. Utdeling fra IL Leiks fond
5. Avslutning
 
Vel møtt!
 
Mvh hovedstyret i IL Leik