Utskrift
Melding fra Idretten Online - informasjon til deg som har mottatt denne.
 
Noen av våre medlemmer har mottatt melding fra Idretten Online om verifisering av sitt medlemskap. Dette gjelder medlemmer som ikke har bekreftet sitt medlemskap hos Norges Idrettsforbund, da sendes det ut følgende melding:
"I henhold til nye regler fra NIF som tredde i kraft 01.01.2020 må alle medlemmer som er med i Norsk Idrett bekrefte sitt medlemskap."
 
Dette er en del av de utfyllende regler for registrert av medlemsopplysninger og rapportering til NIF. Alle idrettslag i NIF må elektronisk registrere medlems- og organisasjonsdata og må avgi en årlig rapportering av medlems- og organisasjonsdata til NIF. Når du registrerer deg i Min Idrett, brukes personnummeret ditt for å verifisere at du er du. Det sendes videre til Buypass som igjen gjør oppslag mot folkeregisteret. NIF lagrer ikke personnummeret du angir. Verifikasjon av personer er nødvendig for å sikre at NIF har kontroll på hvem som er en del av norsk idrett, slik at NIF kan sikre ivaretakelsen av krav til kompetanse, egnethet og at fordeling av midler blir basert på riktig grunnlag.
 
Det står mer info om dette på idrettsforbundet.no her:
https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/personvern-i-idretten/Personvernerklering