Tid: Torsdag 9. mars kl. 19.00

Sted: Eid Skole, Korsvegen

Vanlige årsmøtesaker.

Innkomne saker må være hovedstyret i hende

senest 23. februar.

Årsmelding og forslag til budsjett blir lagt ut på www.leik.no, og på Coop-butikkene.

Filer: ÅrsmeldingBudsjett 

 

Alle medlemmer er hjertelig velkommen!