Tid: Torsdag 6. mars kl. 19.00
Sted: Vonheim
Vanlige årsmøtesaker.
Innkomne saker må være hovedstyret i hende senest 20. februar.
Årsmelding og forslag til budsjett blir lagt ut på www.leik.no, og på Coop-butikkene.
Alle medlemmer er hjertelig velkommen!

Styret