SAKSLISTE:

1. Åpning
Godkjenning av innkalling og saksliste.
→ Forslag: Denne godkjennes.

 

2. Konstituering
Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å skrive under protokollen.
→ Forslag til dirigent: Gjøran Berg Onsøyen
→ Forslag til referent: Anne Gaustad
→ Forslag til medlemmer som skal underskrive protokollen:
Anders Estenstad
Torun Stenseth
→ Forslag til vedtak: Godkjenner alle forslag til konstituering.

 

3. Årsmelding 2019
Se eget vedlegg leik.no
→ Forslag til vedtak: Fremlagt årsmelding godkjennes.

 

4. Regnskap 2019
Se eget vedlegg leik.no
→ Forslag til vedtak: Fremlagt regnskap godkjennes.

 

5. Innkomne saker
Endring i lov for idrettslaget Leik: Frist for å avholde årsmøte.
→ Forslag til vedtak: Årsmøte til IL Leik skal avholdes innen utgangen av mars måned.

 

6. Fastsetting av medlemskontingent for 2020
Forslag: Medlemskontingenten fortsetter som før med 200 kr for enkeltmedlem og 400 kr for familie.

 

7. Fastsetting av medlemskontingent for 2021
Forslag: Medlemskontingenten fortsetter som før med 200 kr for enkeltmedlem og 400 kr for familie.

 

8. Budsjett 2020
Se eget vedlegg leik.no
→ Forslag til vedtak: Fremlagt budsjett godkjennes

 

9. Valg 2020
Se eget vedlegg
→ Forslag til vedtak: Valget godkjennes.

Årsmøte 2020

 

Et samlet hovedstyre har med bakgrunn i den pågående covid-19 situasjonen landet befinner seg i vedtatt å avholde årsmøtet for 2020 skriftlig. 

 

 Dette gjøres for å ikke ekskludere noen av våre medlemmer for oppmøte.

 

Skriftlig årsmøte vil fungerer slik at årsmøtet avholdes ved at dokumentene gjøres tilgjengelige for medlemmene og at medlemmene får en frist for å avgi stemme. Denne datoen er satt til 25. juni. Stemmegivningen skjer per e-post eller brev og skal være oversendt idrettslaget innen 25. juni

 

Innmelding av saker skjer til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., innen 8. juni

 

Saksliste kommer ila uke 22

 

leik.no under tidligere oppslag om årsmøtet 2020 finnder dere: 

  • Årsmelding 

  • Årsresultat

  • Budsjett 

 

Viktige datoer:  

Frist for innmeldinger av saker er 8. juni

Offentliggjøring av innkommende saker er 18. juni

Fristen for å avgi stemme er 25. juni

 

Håper på forståelse for å kunne avholde årets årsmøte på et noe utradisjonelt vis.


______________________
med vennlig hilsen
Eirik Grøtan Sundstrøm 
mobil: 909 28 824 

Hovedstyret i Leik har i dag vedtatt å utsette årsmøte inntil videre. Ny innkalling kommer

Da er det klar for årsmøte i IL Leik!

Dato: 12. mars, kl. 19.00 Sted: Vonheim, Jåren Saksliste kommer! Hvis noen har saker å melde inn må dette gjøres fortløpende på mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Frist for innmelding av saker er 27. februar

Årsmelding og budsjett vil legges ut her, på hjemmesiden, Coop Hølonda og Coop Korsvegen når de er klare.

Årsresultat
Årsmelding
Budsjett

Vel møtt!

Mvh Hovedstyret i IL Leik

Søknadsfrist Leiks utviklingsfond 2020.

Fondet skal brukes til å støtte aktive idrettsutøvere i Leik. Enkeltutøvere eller grupper/lag i form av stipendier. Fondet kan ikke brukes til dekning av løpende driftsutgifter. Lag eller gruppe sender søknad på vegne av kandidaten. Søknadsfrist: 10. februar 2020 til:Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..