Det tidligere avlyste poengrenn nr 2 kjøres istedet nå torsdag 7 februar, samme tid og sted. Dvs. på Gåsbakken skole klokka 18:00, i klassisk stil. Vi håper på bedre temperatur og godt oppmøte. Husk at det fremdeles er alle muligheter til å komme med på pizzalaget til våren ;-) NB! Vi kjører også kveldsmat i gymsalen etter rennet, for de som måtte ønske det, etter en innsats i sporet :-)