Skriv veldig gjerne antall år du har mottatt utmerkelser også når du leverer trimskjema😊! Vi har fått rot i registreringssystemet vårt - og vil veldig gjerne være på den sikre side!