Slik situasjonen nå har utviklet seg anbefaler vi på det sterkeste at ALLE bruker app (android, iphone) for å registrere trimpoeng fremfor å skrive i bøkene. Dere som allerede bruker app: oppfordre, støtt og veiled de som ønsker/ bør gå over til digital løsning. Så flott at disse brukes så flittig nå i disse tider. Men av sikkerhetshensyn vil bøkene bli fjernet fra kassene de nærmeste dagene. Om du ikke vil bruke app ber vi deg om å bare notere datoen for besøket i trimskjemaet ditt.