Vårsleppet går i år til Reksåsåsen på Gåsbakken. På grunn av smittevern kan vi ikke gjennomføre vårsleppet slik vi har gjort før. For å unngå å samle for mange personer på samme tid vil det være mulighet til å sjekke inn på Reksåsåsen hele dagen, og ved å betale inn startkontingent på 50 kr per person (200 for familie) til IL Leik trim på Vipps får vi oversikt over deltagere. Husk å merke med navn på de som deltar. Søk opp Leik trim og friidrett eller 539390 på vipps eller overfør til kontonummer 4230 09 04445.

For å få registrert to poeng for Vårsleppet på trimpoeng må det betales inn på Vipps og det må sjekkes inn på appen i løpet av 25. mai. Har du ikke app; send melding om at du har gått til Jorid: 478 89 510.

Info om start og parkering kommer.